Det gröna bryggeriet

Med kraften i vår historia och arv står vi stadigt på jorden men utan en känsla av att vara klara. Det betyder att vi i varje stund har en vilja och ett ansvar att göra det absolut bästa för en hållbar framtid, på alla plan.

Vi är stolta över det arbete vi gör för att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt. Åbro Bryggeri satsar stort på förnybar energi och sedan 2015 är all energi vi förbrukar helt fossilfri – det är solenergi, fjärrånga och vattenkraft som driver vår produktion.

Solparken
Nyheter solpaneler

Självförsörjande på solenergi

Vi har gjort stora investeringar i tekniken och är idag självförsörjande på solenergi. 2018 anlade vi en takmonterad solcellsanläggning som då var Sveriges största i sitt slag. Under våren 2023 tog vi ytterligare ett kliv när vi färdigställde och driftsatte vår solcellspark. Även den tar ett rekord som Sveriges största industrianslutna solcellspark – stor nog att täcka den totala elförbrukningen för både vårt bryggeri och ciderfabrik. Det innebär att vi idag är Sveriges första bryggeri som är självförsörjande på solenergi.  

Hållbarhet i varje led

Här på Åbro Bryggeri är ett av våra kärnvärden långsiktighet. Vi räknar med att leverera våra produkter till svenskarna och ut i världen i många decennier till. Därför är det viktigt för oss att ta vårt ansvar för framtiden och vara en hållbar aktör – för affären, för miljön och för samhället.

Vi tror på något mycket större än att brygga riktigt gott öl. Tillsammans kan vi vara den positiva kraft som inte bara förbättrar vårt bryggeri och utvecklar vår bransch, utan även stärker vår småländska bygd och formar den framtid vi vill leva i.

Silos
Fågelvy av skog

Hållbarhetsrapport 

Läs mer om hur vi jobbar för en bättre framtid i vår hållbarhetsrapport.

Läs rapporten

 

 

 

 

 

»Som familjeägt företag har man även ett långsiktigt ägande och ansvar. Detta innebär att hållbarhet alltid varit en grundregel för oss.«

Henrik Dunge, VD ÅBRO BRYGGERI

Henrik Dunge