Integritets­policy

Denna Integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter alla tidigare versioner.

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för privatpersoner som kontaktar eller blir kontaktade av AB Åbro Bryggeri.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

 

Personuppgiftsansvarig

AB Åbro Bryggeri, 598 21 VIMMERBY (nedan Åbro Bryggeri) är personuppgiftsansvarig. Åbro Bryggeri är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter

 

Insamling av personuppgifter

Vid kontakt med AB Åbro Bryggeri accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige.

Vi samlar in följande typer av information, inklusive personuppgifter:

  • Information som du lämnar till oss vid registrering av ett ärende hos Konsumentkontakt. Beroende på ärende kan det vara e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation, och i förekommande fall ekonomisk information såsom bankkontonummer;
  • Information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.
  • Ytterligare dokument som vi kan be dig lämna för att specificera ditt ärende.

 

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få hjälp med ditt ärende på bästa sätt och att vi ska kunna återkoppla till dig.

Vi kommer inte att använda dina uppgifter för att skicka direktmarknadsföringsmaterial utan ditt samtycke. Vi kommer inte att använda cookies eller annan spårningsteknik.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje man.

 

Dela dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tillsynsmyndighet, polismyndighet eller annan behörig tredje man för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress.

 

Bevarande av personuppgifter

Vanligtvis kommer personuppgifter att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att ditt ärende avslutats. Vi kan komma att bevara personuppgifter om:

  • Vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att hantera tvistlösning
  • Vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom lokal lagstiftning.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss online när som helst på konsumentkontakt@abro.se. Om frågor inte besvaras online, kan du skriva till oss: AB Åbro Bryggeri, Åbrovägen 13, 598 21 VIMMERBY.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd, Datainspektionen.

 

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i en underleverantörs serverhallar med fysisk lokalisering i Göteborg. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Aktiebolaget Åbro Bryggeri, orgnr. 556035-6866 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata