HEJ! PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN FÖREKOMMER INFORMATION OM ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH DU MÅSTE VARA 20 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT BESÖKA SIDAN.

Åbro och
sponsring

Hej! Vad kul att du är intresserad av att samarbeta med oss.

Vi på Åbro deltar gärna i evenemang som andas glädje och gemenskap och som går hand i hand med våra kärnvärden. För att de sponsringsåtaganden vi ger oss in i skall bli så pass fruktsamma för alla inblandade som möjligt har vi satt upp några kriterier som är viktiga att uppfylla. Innan du kontaktar oss för ett samarbete ber vi dig därför att läsa igenom denna text. 

Vår utvärderingsmodell

I alla våra sponsringsåtaganden utgår vi ifrån den s.k. arenamodellen. Den säkerställer att båda parter får bästa effekt av vårt samarbete. Svara på våra fem punkter och skicka ett mail till info@abro.se. Vi återkopplar i det fall det finns ett gemensamt intresse.

1. Association

Vilka värden är det du ser att Åbro får ta del av som sponsor av just ditt evenemang?

Exempel: Förknippas Åbro med en viss musikscen, ett sportevenemang, eller kopplas vi till andra varumärken eller värderingar?

   

2. Relation

Vilka typer av relationer har Åbro möjlighet att knyta åt våra kunder och konsumenter genom att sponsra ditt evenemang?

Exempel: Får Åbro tillgång till potentiella kunder inom restaurangbranschen eller exponeras vi för specifik konsumentmålgrupp?

   

3. Exponering

Vilken typ av uppmärksamhet kommer Åbro som varumärke att få genom att sponsra ditt evenemang?

Exempel: Hur mycket kommer Åbro att synas på plats och vilka möjligheter ser ni gällande spridning av samarbetet i olika sociala kanaler?

   

4. Närvaro

Vad är den faktiska närvaron på plats som Åbro erbjuds genom att delta i ditt evenemang?

Exempel: Erbjuds Åbro att ha en egen bar, ett vip-tält eller musikscen? Har vi möjligheten att bestämma placeringen av dessa?

   

5. Affär

Vilken typ av försäljning kan Åbro vänta sig genom att sponsra ditt evenemang?